11 септември

След събитията от 11.09.2001 г. света се намира в състояние на война. Изтърканата фраза, че след тази дата той вече не е същия, означава именно това. Почти никой не желае да повярва, че това е началото на Третата / и може би последната/ световна война, но с всеки изминал ден тя набира скорост и ако не бъде спряна веднага, човечеството преживява последните си дни.
Дизайн :