11 септември

През последните 30 години по-богатите страни поддържат изкуствено уравновесено съществуване с цената на огромни дългове. САЩ, за които всички мислят, че са най-богатата страна в света, са във финансова разруха- задълженията само на държавата са над 8 трилиона долара, а частните задължения- над 25 трилиона долара. Кредиторите на САЩ- няколко банкери- фактически са купили страната и я притежават, както и всички институции в нея, включително и президентството. Въпреки това САЩ е основният кредитор на останалите държави. Но кой тогава всъщност дава парите? Глобалната англо-американска финансова и монетарна система беше установена с Версайския договор, чието следствие е Втората световна война. Днес тази система е банкрутирала.

Едно световно управление, за което всички мечтаем, представлява пълна утопия. В действителност ще бъде монолитна тирания, дело на няколко скрити лица, които никой не познава, и на техните административни сатрапи.Да се предпазим от опасността, която гласят, е много трудно. Някои световни капацитети дори са на мнение, че е твърде късно.

Международните банкери и скритият елит контролират почти целия свят. Те са много близко до последната си победа. Настъпващата световна революция цели да установи Световно управление, което означава абсолютно и всеобщо заробване на всички хора от цялата планета.

Съдбата на човечеството е поставено на карта, и поради това за нас е от много голямо значение да се запознаем с причините на движението и неговите последици. Между множеството революционни сили, повече или по-малко скрити и неизвестни за хората, няколко съставляват авангарда, който съвсем не е за подценяване. Това са ционизмът, билдербергите, фримасонството, Комитетът за чуждестранни връзки (CFR) и Трелатералната комисия (TC).

Само четирима души управляват света. От тях никой не е на държавна или обществена длъжност, но те определят тези, които заемат високите постове и длъжности в държавата. Четиримата съставляват върха на пирамидата, която е Световният ред. Те ръководят Тайното братство- общността, обединила финансовата и парична мощ на Америка, Европа и Азия. Те считат себе си за висша раса със синя кръв.В мрежата на тази колосална обединена мрежа са почти всички международни организации. Под тези четирима на върха на пирамидата стоят девет, наричащи се "просветени лица",в изключителен и недостъпен комитет. Деветте лица, непознати другиму с функциите си, притежават повече власт и авторитет от всяка друга, съществувала в човешката история група. Събират се редовно на различни места на планетата и редят бъдещето на света и човечеството. Веднъж взели някакво решение и определили някаква политика, целият апарат на Тайното братство без всякакви коментари го привежда в действие така, както работи прецизна, добре смазана машина. Деветимата са умът, разработващ решенията поставени от горе задачи и разпращащ решенията до различните организации за изпълняване. Тези хора се пазят и действуват в тайна заради извънредната важност и деликатност на обекта, върху който работят- установяване на Нов световен ред, чието съдържание са:

Световната икономика

Световното единно управление

Световната религия

Много учени и лидери са виждали в един нов ред условие за оцеляването на нашата планета. Но една групировка- съвсем различни хора- от дълго време заляга да скалъпи световен Нов ред за своите лични интереси.Най-големият повик за глобализъм е по отношение на икономиката. Всички крупни банкери (от Ротшилд и Рокфелер до Макнамара- директора на Световната банка) непрекъснато говорят за необходимостта от глобална икономика. Някои от световните лидери, поддръжници на "Нов световен ред", вече започнаха да говорят за постановките, които трябвало да залегнат в бъдещата му платформа- да изчезнат от мисленето, от паметта на хората индивидуализма, лоялността към фамилните традиции, националния патриотизъм и религиозните догми.Че прекалено дълго сме поглъщали отровните принципи на нашите родители, учители, политици и църкви, чиято единствена цел била да ни контролират. И не споменават, че днешната образователна система, пресата и голяма част от църквите са под техен контрол. Според тях Нов ред на Земята означавало единна глобална организация, което щяло да рече световен мир.Звучи прекалено хубаво, за да бъде истина. Организацията на обединените нации, която бе създадена за да пази мира в света обяви война на Ирак и подчинените й армии избиха над 200 000 невинни и беззащитни граждани на страната, а от войната в персийският залив до сега вследствие на икономическите санкции на тази световна организация, в Ирак умряха над 1 350 000 души, голямата част от които деца. Хартата на ООН беше написана от двама комунистически шпиони- роденият в Русия ционист Лео Паволски и Алжер Хис- началник на отдела за специални и политически въпроси в американското Външно министерство , като много от членовете на тази харта съвпадат със и са копие на Съветската конституция. Всички главни органи и отдели в тази организация- Съвет за сигурност, Международен валутен фонд, ЮНЕСКО,Международен съд са под управлението на хората, която създадоха тази организация- Комитетът за чуждестранни връзки (CFR). Всички страни-членки на тази организация трябва да служат единствено на "избраното и назначено управление", т.е. представителя на България няма право да защити интересите на държавата България, а да служи единствено на групата отбрали се хора."След дълго проучване се убедихме, че световният ционизъм, подхранван от неограничените богатства на Нюйоркската парична сила, е най-силната от всички потиснически действащи групи в областта на международните дела. Те изиграха решаваща роля чрез финансирането на болшевишката революция. Те използваха Рузвелт като своя марионетка, за да докарат тази революция в сърцето на Европа. Те създадоха ООН и нейните най-различни агенции, включително и Световната банка." ( Chesterton, A.K. What you Should Know about The United Nations- Condor,16 November 1956)

"...Днес отделни лица в някои развити и богати страни считат, че е тяхно право да ни казват кой да управлява нашата страна. Ако не ги послушаме, тогава считат, че е тяхно право да разрушат нашата икономика, да съсипят нашите хора и да свалят управлението ни...И всичко това е, за да се направи нашата независимост безцелна..."(д-р Махатир Мохамед- министър-председател на Малайзия пред 46-та сесия на Общото събрание на ООН на 24.09.1991г.)
Дизайн :