11 септември

Играе се една необикновено голяма игра на шах, на такова високо равнище, което не сме в състояние да си представим- и за нещастие в тази игра ние сме пионките. А в шаха пионките обикновено се жертват заради някакво предимство.

Историята доказва, че всички войни са предварително планирани. Независимо коя страна ще загуби войната, "Елитът" винаги печели. За него печалбата е всичко и единствено от значение... В никакъв случай няма да оцелеем ако все още живеем с фалшиво написана история. На всяка цена истината трябва да се разбере, ако искаме да бъдем част от бъдещето. Истината трябва да надделее независимо кого ще засегне. Тя трябва да бъде казана, за да подсигурим съществуването си. Това е най-важното за нас. "Новият ред в света" е вече на нашия праг и чука на вратата ни."

"...Така както не може да се отрече личният патриотизъм и лоялност на повечето американски политици, така и не може да се отрече, че историята открито обвинява много от тях и други световни лидери в манипулиране на света за сметка на шепа привилигировани хора....Принципите на свободата, човешкото достойнство и националната независимост са узурпирани от малцина високопоставени лица, които управляват целия свят.

...Тези хора са движещата сила, която отговаря за централната банка, всяка държава и техните управления. Тя управлява световните международни банки, комуникационната среда, образователната система и освободените от данъци фондации.Те определят правителствата, които да управляват в отделните страни, както и техните президенти. Те са близките помощници и спътници на световното скрито управление.

Истината е, че те държат у себе си по-голяма власт отколкото всички държавни управления, събрани заедно! По йерархия те са над управленията. За тях българинът Кръстю Раковски в затвора Любянка в Москва казва: "Силата, чието име дори не трябва да се спомене"... Тези хора не нарушават законите- те правят законите."

"...Думата ХОЛОКОСТ не е немска, а е чисто еврейска и означава изгаряне, жертвоприношение на Бога Молеш. Помъчих се да разбера защо евреите обвиняват Хитлер в холокост- жертвоприношение на един Бог, в който той никога не е вярвал.Отговор ми даде книгата "Коварство и измама" от евреина Бен Хеч, който излага безброй документи, доказващи как ционистите преднамерено са организирали и съдействали на хитлеровите сътрудници....Според някои историци, а така също и според североамериканския политоложко-тактически екип, ционистите са имали нужда от холокоста, за да предизвикат състрадание в света и оправдано да поискат и да получат национално тържествено признаване на еврейска държава в Палестина, откъдето да наложат НОВИЯ РЕД в света. Известният еврейски деец и писател- Ели Вайзел, носител на Нобеловата награда за мир казва, че обикновената средна класа е жертва на много по-малобройната от нея "висша класа". Според Вайзел само две седмици преди победата на съюзниците над Германия в концентрационните лагери са били вкарани десетки хиляди евреи. "Къде бяха Рузвелт и Чърчил, които с положителност са знаели кога ще настъпи победния ден?"- пита Вайзел. Дейвид С.Уимън, евреин-ционист, публикува през 1985г. книгата "Изоставянето на евреите". Там той по безспорен начин доказва, че повечето от евреите, загинали в концлагерите, са били съзнателно изоставени от ционистите, работещи във Външното министерство на САЩ."

В тази светлина как могат да се нарекат събитията от 11.09.2001г. Най-точната дума е- ХОЛОКОСТ. А крайната цел-Световно управление със столици Ню-Йорк, Лондон и Ерусалим. Вече години наред световните информационни агенции, които са създадени от тази шепа хора, жадни за световно господство, проповядват Глобализма като единственото спасение от мизерията, глада и войните, въпреки, че именно те ги създават. Ако не бяха те, раят отдавна щеше да е настъпил на Земята. Защото световната икономика отдавна премина възможноста да изхрани население 50 пъти по-голямо от сегашното. Вместо това милиони умират от глад и болести.И то напълно съзнателно. През последният век населението на Земята е намаляло катастрофално. ООН обаче отчита точно обратното и изразява своята "загриженост" за неговото изхранване. Държавите усилено се вкарват под единно управление и обща парична единица. Както се очаква, в най-скоро време ще има обединена Европа. Един от най-съществените елементи на европейското обединение ще бъде единната централна банка с единна разменна монета. Следващата стъпка е единна азиатска банка и единна американска. Крайната цел-единна световна валута с една централна банка. Но в чии ръце ще бъде тя?

Международните банки създават изкуствено инфлации и депресии, които се отразяват болезнено и тежко върху обществото и човека. Тъй като хората не разбират тази експлоататорска система, те се оставят да бъдат жестоко ограбвани. Дългият опит показва, че парите трябва да се създават и контролират само от държавата, защото единствено тя е в състояние да защити интересите на поданиците си.
Дизайн :