Men Irhabi?

Един музикален клип за промиване на мозъците на арабската младеж. Не, че някои неща от това, което пеят не е така, но...


Дизайн :