Температурите на планетата може рязко да се покачат

Април 26, 2006

Водещ научен съветник при британското правителство предупреди, че средната температура на Земята може да достигне опасни нива. Според него, причината е в това, че правителствата на някои страни не могат да се договорят за съкращаване на отделяните газовете, предизвикващи парников ефект.

Официалната задача на ЕС е да ограничи ръста на затоплянето до два градуса. Но, както допуска професор Дейвид Кинг, ще бъде постигнато споразумение, което да задържи повишението в рамките на три градуса.

В същото време САЩ отказва да съкрати нивото на отделяните парникови газове. В Индия и Китай обемът на вредните емисии в атмосферата постоянно се увеличава. По преценка на Кинг, това може да доведе до изчезването на половината от флората и фауната и до изчезването на големи горски екосистеми.

Вследствие на затоплянето, гладуващите хора по света може да нараснат до 400 милиона, а хората, страдащи от недостиг на питейна вода - до 3 милиарда.

Британският професор призовава хората да не се отчайват, а да се приспособяват към промените и да разработват технологии, които ограничават въздействието върху климата.

Дейвид Кинг признава, че механизмът на изменяне на климата е толкова сложен, че е невъзможно да се предскаже с точност каквото и да било. Именно заради тази неопределеност критиците обвиняват правителствата ту в драматизиране на ситуацията, ту в недооценяване на надвисналата над планетата опасност.
Дизайн :