ПРЕЗ 2007 Г. СРЕДНАТА ГОДИШНА ТЕМПЕРАТУРА В СВЕТА МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ РЕКОРДНО РАВНИЩЕ

www.rfi.bg

Британската метеорологична служба съобщи, че средната годишна температура в световен мащаб може да достигне рекордно равнище през 2007 г. – 14,54 градуса по Целзий. Тя е обезпокояваща, още повече, че британското научно списание “Нейчър” разкрива в днешния си брой, че залезът на две изключителни цивилизации може да е бил вследствие на голяма климатична промяна. Коментира Кристиан Соти от РФИ:

“Това научно изследване се опира на проучването на утайките на езеро в югоизточен Китай, позволил да се определи с точност силата на мусоните в Източна Азия през последните 16 000 години. Имало е три периода, през които зимният мусон е бил силен, а това със сигурност е довело до много сух климат в Китай и вероятно в други тропически райони. Сушата сигурно е предизвикала общо обедняване на империята и съвпада точно със залеза на 13-та китайска династия – Тан, царувала от 618 до 907 година от нашата ера. Това е била една бляскава цивилизация, известна с изкуствата си и с търговския си обмен с Индия и Близкия изток, но тя е рухнала много бързо сред всеобщото недоволство. Учените смятат също, че тази метеорологическа аномалия може да обясни още един загадъчен упадък от същия период – на цивилизацията на маите, известна със своите градове-държави, писмеността си, пирамидите и със своя календар от 365 дни. Тази голяма цивилизация рухнала изведнъж в самото начало на 10 век. Тя също е потенциална жертва на всеобщото обедняване, станало причина за социални напрежения, вследствие на които обществото се разпаднало по драматичен начин”.
Дизайн :