За пример: Еквадорската конституция дава права на природата

Част от предложените промени в конституцията на Еквадор ще гарантират на природата „правото да съществува, да се опазва, да поддържа и възражда жизнения си цикъл, структура, функции и еволюционен процес” както и легалният статут на всяко лице, което защитава тези права пред съда.


На 28 септември ще бъде гласуван новият конституционен проект, който дава и много по-големи правомощия на президентската институция.

Блогът „Грийн Чейндж” събира петте члена, които дават права, определени като „притежавани от природата” или „Пачамама”, богиня на Андите, (в превод: „Майката Земя”):

1.    Природата или Пачамама, има право да съществува, да се продължава и възпроизвежда жизненият си цикъл, структура, функции и еволюционен процес.
    Всеки човек, общност или народност ще имат право да поискат признаване на правата на природата пред администрацията. Прилагането и интерпретациите на тези права ще следват принципите на Конституцията.

2.    Природата има право на пълно възстановяване. То е независимо от нуждите на физически или юридически лица и Държавата ще обезщетява, тези, които зависят от природните системи.
    В случай на сериозно или постоянно увреждане на околната среда, включително и в резултат на експлоатация на не възобновяеми природни ресурси, държавата ще определи най-ефикасният метод за възстановяване и ще определи подходящи мерки за премахване или ограничаване на последствията за природата.
 
3.    Държавата ще подтиква физически и юридически лица да опазват природата; тя ще популяризира цялостно опазване на всички елементи, които формират една екосистема.

4.    Държавата ще прилага предпазващи и ограничителни мерки срещу всяка дейност, която води до унищожаване на видове, екосистеми или окончателно премахване на природни цикли.
    Внасянето в природния цикъл на организми и органични или неорганични материали, които могат да променят безвъзвратно националното генетично наследство е забранено.
 
5.    Всеки ще има право да се възползва от природното богатство и да участва във формирането му.
    Услуги в областта на околната среда – производството, съхраняването, използването и употребата на природни ресурси ще бъдат контролирани от Държавата.

 

Дизайн :