Въведение към Оргонита

Ежедневието ни е динамично и стресово, тичаме след ангажиментите си, в края на деня сме изцедени, нервни и раздразнителни, изтощаваме се лесно, а се възстановяваме все по-трудно, често се събуждаме сутрин уморени… хронична умора и офис-синдром са масови диагнози. Отдалечаването от Природата, замърсяването на жизнената среда, затварянето в градовете причиняват системен недостиг на позитивна жизнена енергия (POR).

Накратко:

В периода 1930-1940 година д-р Вилхелм Райх успява с помощта на модифициран Гайгеров брояч да регистрира наличието на ефирната енергия (жизнена енергия, Чи, Ци, Прана), която той нарекъл Оргон (Orgone).

Д-р Райх създава съоръжение, конструирано от редуващи се слоеве стъкловлакна (органична материя) и метал (неорганична материя). То има свойството да събира ефирна енергия – едновременно положителна, полезна за живите организми, която нарекъл POR-positive orgone и вредна ефирна енергия (deadly orgone) или DOR. Свойството на оргон-акумулатора да привлича и DOR силно ограничава възможностите за употреба и налага множество предпазни мерки.

През 2000 година Керъл Крофт, която явно има особена дарба да работи с ефирната енергия прави следваща значима крачка – прибавя късчета кварцови кристали към сместа от органична смола и неорганични метални стружки, за да засили способността и да събере, преобразува и излъчи ефирна енергия. Така се получава субстанция, която работи като автономен, непрекъснато действащ и много ефективен преобразувател на негативната форма на енергията (DOR) в позитивна. Всъщност това е оргонит, понятието за пръв път е въведено от Карл Велц. Оргонит® е запазена търговска марка и занапред ще използваме другия популярен термин, с който се означава тази субстанция – оргоник (orgоnic).

Когато оргоника се намира в зоната на действие на негативна енергия – ретранслатори, излъчватели, електропроводи, атомни електроцентрали, военни полигони, както и естествени гео-патогенни зони, той непрекъснато и ефективно я трансформира в позитивна жизнена енергия и я разпръсква в околната среда.

Години наред Керъл и нейния съпруг Дон Крофт изготвят и публикуват доклади за ползотворното му въздействие. Те заравят късчета оргоник в замърсени зони, наблюдават ефекта на очистване, оздравяване и възстановяване… и настоятелно поощряват разпространението на информацията. Има движение от доброволци, които заравят оргоник в особено опасни зони, нарича се Gifting.

 

Оргонитите:

- Работят автономно и непрекъснато.
- Процесът на преобразуване на негативната енергия в позитивна жизнена енергия е еднопосочен и необратим.
- Пречистват енергийно въздуха, водата и почвата. Ограничават вредното въздействие на електромагнитното излъчване.
- Растенията се развиват по-добре, добивът се повишава, отблъскват вредителите (но за съжаление избуяват и плевелите:)
-Подобряват настроението, балансират емоциите, хармонизират взаимоотношенията, те са ефективно средство за избавяне от хронично безсъние и кошмари.
-Активират сензитивността и психическите способности, личностното развитие, доброто самочувствие и физическата издръжливост.

 

Превода на "An Introduction to Orgonite" който е направен от  sidewinderможете да изтеглите от тук:

An Introduction to Orgonite

Дизайн :