Водна криза в близко бъдеще

Във близкото десетилетие човечеството може да се изправи пред водна криза. Хората от цял свят ще имат трудности при добиването на питейна вода. По мнението на директора на изследователския институт Polaris Тони Кларк, тази криза няма да е чак толкова сериозна, че да заличи човечешката цивилизация. Прясната вода представлява едва 30% от общото количество водни ресурси, а в близко бъдзеще се очаква да спадне до 20%. Ежегодно населението на планетата се увеличава с 85 млн. човека. Следователно и потреблението на водата на глава на население също се увеличава. Промишленото производство и екологичното замърсяване на планетата, унищожението на хиляди акра гори, променят и ресурсите от вода на Земята. Още 10% от отпадачните води попадат в езера, и реки, и по този начин те стават потенциално неизползваеми.
Дизайн :